Strona główna

Regulamin

Uwaga!!! Z racji na aktualne wytyczne związane z Covid-19 przy wejściu na sale zabaw obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia skarpetek, oraz maseczek przez opiekunów. Dopuszcza sie zdejmowanie masek w części kawiarnianej.

Hej dzieciaku!!!


1. Przyjdź do nas żeby nie nudzić się na trzepaku.
2. Biegaj, skacz, wspinaj się…baw się do woli.
3. Zdejmij okulary, pierścionki, zegarek-wszystko czym mógłbyś zrobić sobie krzywdę podczas szalonej zabawy.
4. Zdejmij buciki, żeby nóżki nie bolały.
5. Nie jedz ciasteczek na placu zabaw.
6. Wypraw u nas urodziny, żebyś nie musiał męczyć rodziny.
7. Pamiętaj że zjeżdżalnia jest po to, aby zjeżdżać w dół, a nie wspinać się po niej w górę.

Drogi rodzicu!!!

1. Na sali zabaw przebywamy wyłącznie w skarpetkach. Ubrania wierzchnie i obuwie zostawiamy w szatni. UWAGA! Nie chodzimy boso.
2. Dzieci bawiące się na sali zabaw zdejmują ubrania posiadające niebezpieczne elementy np. zamki sprzączki itp.
3. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niszczenie wyposażenia sali zabaw, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
4. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
5. Dzieci do lat 3 bawią się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka” a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna.
6. Za bilet kupiony ale nie wykorzystany sala MALUCH nie zwraca pieniędzy.

Szczegółowy regulamin sali zabaw.


1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. (Maksymalna liczba dzieci jaka może przebywać jednocześnie to 70 osób).

2. W trakcie pobytu na sali zabaw dzieci pozostają pod ścisłą opieką dorosłych lub pełnoletnich opiekunów.  Nie jest możliwe pozostawienie dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa.

3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

4. Dzieci i dorośli moga przebywać na sali zabaw wyłacznie w skarpetykach-również latem.

5. Dzieci nie moga mieć jakichkolwiek ostrych lub stwarzających  niebezpieczeństwo dla innych dzieci przedmiotów, w tym okularów, zegarków, biżuterii.

6. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz wprowadzania zwierząt.

7. Sala zabaw nie ponosi podpowiedzialności za rzeczy pozostawione bądź zagubione.

8. Na sali zabaw bezwzględnie zabrania się:

- wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,

- wchodzenia "pod prąd" na zjeżdzalnię,

- wchodzenia na obszary wyłaczone z zabawy,

- niszczenia konstrukcji, zabawek, i innych elementów wystroju i wyposażenia,

- spożywania jedzenia i picia podczas zabawy.

9. Z urzadzeń i zabawek znajdujących się na terenie sali zabaw  można korzystać wyłacznie z ich przeznaczeniem.

10. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę, nie może być przyjęte  do sali zabaw.

11.Personel placówki ma prawo odmówić przyjęcia do sali zabaw dziecka, które może stwarzać zagrożenie dla innych dzieci.

12. W razie wystąpienia jakichkolwiek wypadków lub zdarzeń losowych, w wyniku których zostanie pokrzywdzone dziecko, opiekunowie sa zobowiązani niezwłocznie zgłosić ten fakt  personelowi sali zabaw na piśmie, a następnie przedstawic opinię lekarską.

13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu sali zabaw  nie zostana uznane za powstałe na terenie obiektu.

14. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność  za szkody wyrządzone przez dzieci na mieniu i osobie.

15. Właściciel oraz personel placu zabaw  nie ponoszą odpowiedzialności  za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.

16. W sali zabaw obowiązuje zakaz przynoszenia jedzenia i picia z zewnatrz.

17. Przebywanie w sali zabaw Maluch jednoznaczne jest z akceptacją  niniejszego regulaminu.


 

 
Zobacz nas na facebook.com Gdzie się znajdujemy? Godziny otwarcia
Polub nasz profil na facebook.com

Przejdź do naszego profilu
Adres sali zabaw:

08-110 Siedlce
Ul: Władysława Jagiełły 27
(W miejscu dawnego „Domu Biesiadnego”)
Sala otwarta jest:

Poniedziałek - piątek : 10:00-19:00
Sobota - niedziela : 10:00-20:00
Święta : 12:00-19:00
Zobacz jak do nas trafić!